کمیته بانکداری برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی “آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی و اجزای آن”

کمیته بانکداری برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی “آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی و اجزای آن”

سرفصل‌های زیر در این کارگاه ارائه خواهد شد:

  1. آشنایی با اجزای دارایی ترازنامه بانک مرکزی
  2. آشنایی با اجزای بدهی ترازنامه بانک مرکزی
  3. بانک مرکزی چگونه دولت‌ها و بانک‌ها را تامین مالی می‌کند
  4. تسعیر نرخد ارز و آثار آن در ترازنامه بانک مرکزی
  5. نگاهی بر صورت سود و زیان بانک مرکزی
  6. آیا ترازنامه بانک مرکزی، به طور حتم مانند ترازنامه بانک‌های تجاری باید در تراز باشد؟
  7. نحوه اثرگذاری سیاست مالی و رفتار بانک‌های تجاری بر ترازنامه بانک مرکزی
  8. مروری بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران طی دهه ۹۰

این کارگاه طی ۳ جلسه و در مجموع به مدت ۶ ساعت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد

گزارش تصویری این کارگاه:

اشتراک گذاری:

مطالب بیشتر:

ماه‌نامه بورس برای مهرماه منتشر شد

در فایل زیر می‌توانید به ماه‌نامه‌ی بورس به سردبیری دکتر نمکی دسترسی پیدا کنید. در پرونده‌ی ویژه‌ی این فایل می‌توانید از بررسی‌های جایگاه تحلیل در