کمیته بانکداری برگزار می‌کند: مروری بر ساختار سود و زیان بانک‌ها طی سه دهه

کمیته بانکداری برگزار می‌کند

مروری بر ساختار سود و زیان بانک‌ها طی سه دهه

سازمان های امروزی بدلیل شرایط موجود بسیار تحت تاثیر محیط قرار دارند و عکس العمل آنها یا بصورت کنشی و یا واکنشی می باشد پرواضح است رفتار کنشی به محیط ، محصول برنامه ریزی استراتژیک سازمان بوده و رفتار واکنشی در نتیجه پاسخ به حوادث محیطی می باشد بانکها بعنوان سازمان های موثر در اقتصادهای بانک محور ، بیش از حد در معرض شرایط محیطی ناشی از سیاست ها و قوانین وضع شده قرار دارند تا حدی که در دوره هایی می توان با کمی اغماض چنین تصور کرد که مدیریت بانکها محصول همین مقررات و سیاست ها هستند تا تصمیمات مدیران آنها.
در این نشست مروری خواهیم داشت به تاثیرات محیط مخصوصا شرایط و مقررات نظام بانکی بر صورتهای مالی و بالاخص سود و زیان بانکها طی سه دهه اخیر
سه دهه ایی که میتوان آن را از جهت تاثیرگذاری شرایط محیطی و مقرراتی بر بانکها به چهار دوره مختلف و با تحلیل جداگانه طبقه بندی نمود.

 

گزارش تصویری:

اشتراک گذاری:

مطالب بیشتر:

ماه‌نامه بورس برای مهرماه منتشر شد

در فایل زیر می‌توانید به ماه‌نامه‌ی بورس به سردبیری دکتر نمکی دسترسی پیدا کنید. در پرونده‌ی ویژه‌ی این فایل می‌توانید از بررسی‌های جایگاه تحلیل در