لوگوی انجمن

انجمن مالی ایران

هیئت مدیره انجمن مالی ایران

رئیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی

رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، ، موسس و نخستین مدیرعامل بورس انرژی ایران، دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، دکتری اقتصاد سنجی و توسعه و دانشیار گروه مدیریت مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر شاپور محمدی

عضو هیئت مدیره

رئيس هيأت مديره بيمه اتكايي ايرانيان -عضو سابق هيأت مديره پارس آريان -مدير عامل و عضو سابق هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري بوعلي -عضو پیشین هيأت مديره شركت سرمايه‌گذاري سبحان

دکتر رسول سعدی

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار

دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

رئیس سابق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران-. مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی - مدیر عامل سابق شرکت سرمایه گذاری غدیر- عضویت در هیئت مدیره شستا-ریاست هیئت مدیره بانک پارسیان

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه

-عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیر عامل بانک توسعه صادرات -رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک تجارت -معاون ارزی بانک مرکزی -سردبیر مجله تحقیقات مالی -معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه -عضو شورای برنامه ریزی گروه مدیریت وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری -سرپرست دانشکده مدیریت -عضو هیات عامل سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران -قائم مقام سازمان تامین اجتماعی

دکتر رضا راعی

رئیس هیئت مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان (گروه مدیریت) - سردبیر نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی

دکتر سعید فتحی

عضو هیئت مدیره

استادیار مدیریت مالی گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد اصولیان

عضو هیئت مدیره

-عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد -مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

دکتر احمد پویانفر

عضو هئیت مدیره

دبیرکل بانک مرکزی

مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی 1393 تا 1397 - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی 1386 تا 1393 - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر 1380 تا 1386 - مدیرکل طرح‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) 1377 تا 1380

دکتر محمد طالبی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی عضو اسبق هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مسلم پیمانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

مدیر واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت

عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان .مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مالی ایران -عضو کمیته راهبری پژوهش سازمان بورس -عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -عضو هیئت علمی شرکت تامین سرمایه امین -مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

دکتر علی نمکی

دبیر انجمن

عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران معاونت اداری مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، معاونت دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیریت گروه رشته حسابداری پردیس البرز،عضویت در گروه تخصصی حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم‌انسانی، مدیریت گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا کرمی

بازرس اصلی انجمن

مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشاور معاون اداری مالی دانشگاه تهران مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران مدیرکل مالی دانشگاه تهران عضو و نایب رییس شورای توسعه اقتصادی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر محمد مرادی

بازرس علی البدل