ششمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مالی ایران ۳۰ تیرماه برگزار گردید.

بر اساس دعوت قبلی/ آگهی روزنامه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه غیر تجاری انجمن علوم مالی ایران رساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ  ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ در محل تالار ثامن الحجج دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

آنگاه برطبق دستور جلسه موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

  1. استماع گزارش رئیس، دبیر و بازرس انجمن
  2. تصویب صورت های مالی انجمن تا پایان سال ۱۳۹۸
  3. ارائه خط مشی های آتی و پیش بینی آتی بودجه انجمن
  4. تعیین حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۹
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های انجمن
  6. بررسی و تصویب سند و برنامه راهبردی ۵ ساله انجمن
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

جلسه مجمع با ارائه گزارش دکتر رضا راعی شروع شد. در ادامه دکتر علی نمکی به عنوان دبیر انجمن به ارائه توضیحاتی در مورد صورت های مالی انجمن پرداختند. سپس ضمن تایید صورت های مالی سال ۱۳۹۸ توسط جناب آقای دکتر غلامرضا کرمی بازرس اصلی انجمن، مجمع صورت های مالی انجمن را تصویب نمود. در ادامه بودجه آتی انجمن مشخص و تصویب شد.

در ادامه حق عضویت اعضای حقیقی و حقوقی انجمن به قرار زیر و بدون تغییر نسبت به سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. همچنین سند و برنامه راهبردی ۵ ساله انجمن مالی ایران مورد بررسی قرار گرفت و بدون تغییر تصویب شد.

 

اشتراک گذاری:

مطالب بیشتر:

ماه‌نامه بورس برای مهرماه منتشر شد

در فایل زیر می‌توانید به ماه‌نامه‌ی بورس به سردبیری دکتر نمکی دسترسی پیدا کنید. در پرونده‌ی ویژه‌ی این فایل می‌توانید از بررسی‌های جایگاه تحلیل در