دومین پیش‌همایش همراهی اقتصاد با سلامت در فضای کرونا برگزار گردید.

دومین پیش‌همایش، همایش مالی سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ با سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا زالی «فرمانده ستاد مبارزه با کرونای تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی» برگزار گردید.

نظام سلامت کشور با محدودیت منابع روبروست، همچنین طی بحران اخیر با توجه به حجم بالا و همزمان مراجعه به بیمارستان‌ها، توان پاسخگویی اثربخش به همه بیماران و مراجعه کنندگان به ویژه در روزها و هفته های اول کافی نبود که در صورت تداوم مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. واقعیت این است که امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و منابع مالی سلامت سقف مشخصی دارد.

از سوی دیگر با توجه به معطوف شدن توان بیمارستان‌ها به سمت کرونا، سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های غیر اورژانسی و الکتیو تقریبا تعطیل شد، چرا که بیماران غیر کرونایی به دلیل ترس از ابتلا به کرونا به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کردند و همین امر منجر به کاهش درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها و کاهش درصد اشتغال تخت‌های بیمارستانی و روبرو شدن بیمارستان ها با مشکلات تامین مالی بسیار زیاد شد.

در این جلسه به بررسی چالش‌های اقتصادی پیش روی نظام سلامت در زمان پاندمی کووید – ۱۹ پرداخته شد.  

 

اشتراک گذاری:

مطالب بیشتر:

ماه‌نامه بورس برای مهرماه منتشر شد

در فایل زیر می‌توانید به ماه‌نامه‌ی بورس به سردبیری دکتر نمکی دسترسی پیدا کنید. در پرونده‌ی ویژه‌ی این فایل می‌توانید از بررسی‌های جایگاه تحلیل در