طهماسب مظاهری-min

دکتر طهماسب مظاهری

 نایب رئیس هیئت مدیره انجمن

رسول سعدی-min

دکتر رسول سعدی

عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن

حسن قالیباف اصل-min

دکتر حسن قالیباف اصل

عضو هئیت مدیره و سردبیر نشریه انجمن (Iranian Journal of Finance)

علی نمکی -min

دکتر علی نمکی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

images

دکتر محمد‌اسماعیل فدایی نژاد

عضو هیئت مدیره انجمن

محمد هاشم بت شکن -min

دکتر محمد‌هاشم بت‌شکن

عضو علی البدل هئیت مدیره انجمن

محمد رضا رستمی-min

دکتر محمدرضا رستمی

عضو علی البدل هئیت مدیره انجمن

images

دکتر کاوه مهرانی

بازرس انجمن مالی ایران

images

دکتر غلامرضا کرمی

بازرس علی البدل انجمن مالی ایران