انجمن مالی ایران

کمیته بازارهای مالی

مقدمه

بازارهای مالی امروزه همگام با بخش واقعی اقتصاد نقش بسزایی در پیشبرد اقتصاد کشورها دارند کما اینکه کشورهایی که دارای اقتصادی پیشرفته می باشند از بازارهای مالی پویاتری بهره می برند. مطالعات مختلف نشان می دهند که اگر شاخص های بازارهای مالی در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه به سطح متوسط این شاخص ها در گروه کشورهای پیشرفته تر ارتقا می یافت آن گاه سرعت رشد این کشورها می توانست بین نیم تا یک درصد افزایش یابد. عملی کردن تمام علومی که در دانش مالی وجود دارد در بازارهای مالی نمود پیدا می کند، که کمیته تخصصی بازارهای مالی در این جهت فعالیت می نماید.  

ضرورت تشکیل

کمیته بازارهای مالی را میتوان نقطه ی اتصال دانشگاه و بازار تلقی کرد، جایی که علم دانشگاهیان در کنار تجربه فعالن بازار می تواند هم به پیشبرد و علمی سازی بازارهای مالی کمک شایانی نماید و هم اینکه فضاهای علمی را به سمت واقعیت های موجود در اقتصاد کشور سوق دهد. کمبود فضاهایی که پل ارتباطی فضای آکادمیک و فضای واقعی اقتصاد در کشور باشند، ایده تشکیل کمیته تخصصی بازارهای مالی را در انجمن مالی ایران متبلور کرد.

از سویی دیگر ارتباط و مقایسه بازارهای داخلی و خارجی، امری است بس مهم که کمتر نهاد و سازمانی به آن پرداخته است و بررسی تخصصی بازارها، کالاها و شرکتهای بین المللی میتواند فضای پویاتری را در انجمن مالی ایجاد کند. لذا با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت تشکیل کمیت های تخصصی که بازارهای مالی را مورد بحث، بررسی و تحلیل قراردهد، توجیه پذیر می نماید.

اهداف

 • آشنایی با بازارهای مالی با محوریت علمی
 • طرح مسائل حوزه بازار های مالی داخلی و خارجی
 • پژوهش بنیادی و کاربردی به منظور پاسخ به نیازهای علمی و عملی حوزه تخصصی بازارهای مالی
 • ارتباط و معرفی بازارهای مالی جهانی
 • نشر و ترویج ایده ها و داده های علمی حوزه تخصصی کمیته بازارهای مالی در سطح جامعه
 • ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و بهبود برنامه های آموزشی حوزه بازارهای مالی
 • بسط تعاملات علمی پژوهشی با انجمن های علمی و نهادهای آموزشی پژوهشی و اجرایی
 • شناسایی چالشهای آموزش و پژوهش در حوزه تخصصی کمیته بازارهای مالی
 • توانمندسازی حوزه تخصصی کمیته بازارهای مالی در باشگاه دانشجویی انجمن
 • بدست آوردن سهم قابل توجه در مجالت علمی- پژوهشی منتشر شده توسط انجمن مالی ایران
 • ایجاد فرصت برای ارتباط با خبرگان بازار، شرکتهای بورسی، فعلان بازار سرمایه کشور و اعضای کارگروه

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز  (Vision)
  • کمیته تخصصی بازارهای مالی انجمن مالی ایران با بهره گیری از توان و قابلیت اساتید، دانشجویان، فارع التحصیلان و نهادهای حرفه ای بر ارتقای علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و ترویج حوزه بازارهای مالی متمرکز است و در نظر دارد در این حوزه به قطب علمی کشور و منطقه تبدیل گردد.
  • ایجاد کمیته تخصصی بازارهای مالی تحت نظر انجمن مالی ایران با عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده برنامه های آموزشی و برترین توسعه دهنده مهارت های مدیریتی در بازارهای مالی
  • کمیته تخصصی بازارهای مالی به عنوان نهادی علم محور در کنار بازارهای مالی بخصوص بازار سرمایه کشور خواهد بود.

مأموریت

 • صیانت از نقش و جایگاه بازارهای مالی کشور
 • حمایت از اصول حرفه ای و تخصصی محور در حوزه بازارهای مالی
 • جلب مشارکت شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه کشور و سایر نهادها و موسسات برای تخقق اهداف
  کارگروه
 • همکاری با شرکت های فعال در بازارهای مالی و بورس ها جهت ارتقای سطح مدیریت حرفه ای

برنامه های عملیاتی

 • تألیف و ترجمه کتب مرتبط با حوزه بازارهای مالی
 • تهیه مقالات علمی در حوزه بازارهای مالی
 • برگزاری همایش های تخصصی در حوزه بازارهای مالی
 • برگزاری جلسات تحلیلی سهام شرکت ها، کالاهای تولیدی و موارد مربوط به حوزه ارز
 • دعوت از مدیران بورس ها و بازارها
 • ارائه مشاوره های علمی در حوزه بازارهای مالی
 • نقد آثار مرتبط با حوزه بازارهای مالی
 • ارزیابی و انتخاب آثار برتر در حوزه بازارهای مالی
 • پیگیری مستمر تحوالت جهانی در حوزه بازارهای مالی بین المللی
 • ارایه راهکار برای ارتقاء مستمر برنامه های آموزشی و پژوهشی در حوزه بازارهای مالی با همکاری کمیته آموزش و پژوهش
 • ارایه خدمات مشاوره ای در راستای اهداف انجمن در حوزه بازارهای مالی
 • ارائه برنامه های آموزشی موثر برای اعضاء
 • ایجاد فرصت برای ارتباط افراد با تجربه، شرکتهای بورسی، فعالان بازار پول و سرمایه و اعضای کارگروه

ساختار سازمانی

کارگروه بیمه شامل ۵ عضو اصلی می باشد که به پیشنهاد دبیر انجمن و تایید رییس انجمن انتخاب می گردند. از میان اعضا یک نفر به عنوان رئیس کارگروه توسط رییس انجمن انتخاب می گردد. وظایف ریاست کارگروه عبارت است از اداره جلسات، سخنگویی کارگروه و نیز اداره تمام مسائل کارگروه تحت نظر رییس انجمن. ضمنا همواره یک نفر از اعضای اصلی کارگروه از بین دانشجویان فعال باشگاه دانشجویی انجمن انتخاب میگردد