مرور رده

بدون دسته‌بندی

راه اندازی کانال آپارات انجمن مالی

کمیته مالی رفتاری به عنوان یکی از کمیته های ۹ گانه انجمن مالی ایران در مسیر معرفی و توسعه دانش مالی رفتاری و کاربردهای این حوزه نوین گام برمی‌دارد در زیر لینک کانال آپارات انجمن مالی را با شما به اشتراک گذاشتیم : کانال آپارات…

پوشش ایرنا از جلسه کمیته بانکداری انجمن مالی

به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، میزگرد «نظام بانکی در سال 1397، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای در دسترس»، به همت کمیته بانکداری انجمن مالی ایران، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این میزگرد، دکتر طهماسب مظاهری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه…