کمیته بانکداری برگزار می‌کند: مروری بر ساختار سود و زیان بانک‌ها طی سه دهه

کمیته بانکداری برگزار می‌کند مروری بر ساختار سود و زیان بانک‌ها طی سه دهه سازمان های امروزی بدلیل شرایط موجود بسیار تحت تاثیر محیط قرار دارند و عکس العمل آنها یا بصورت کنشی و یا واکنشی می باشد پرواضح است رفتار کنشی به محیط ، محصول…

نشست آشنایی با فین‌تک و استارت‌آپ‌های مالی

کمیته مالی و فن‌آوری اطلاعات انجمن مالی ایران برگزار کرد نشست آشنایی با فین‌تک و استارت‌آپ‌های مالی در سال‌های اخیر فراگیری و در دسترس‌بودن تکنولوژی‌های جدید تمام ابعاد زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به ایجاد رفاه…

کمیته بازار سرمایه انجمن مالی ایران برگزار می‌کند: نشست آشنایی با بازار برق و معاملات در بورس انرژِی

بازار برق و معاملات در بورس انرژی صنعت برق اغلب کشورها تا دو دهه آخر قرن بیستم میلادی‌، با ساختار یکپارچه که وظیفه تولید، توزیع، انتقال و خدمات مشترکین را بر عهده داشت اداره می‌شد. در ساختار یکپارچه که ساختار سلسله‌مراتبی یا سیستم…